Biblio

Found 11 results
Filters: Автор is Minchev, Zlatogor  [Clear All Filters]
2011
Minchev, Zlatogor, Kiril Boianov, and Hristo Turlakov. Атаки върху критичната инфраструктура In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Minchev, Zlatogor. Киберсигурността и киберотбраната – елементи на интелигентната отбрана през 21 век. Тенденции и развитие In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
2010
Minchev, Zlatogor, and Ilia Nalbantov. За нов подход при превъоръжаването на Въоръжените сили на Република България In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Minchev, Zlatogor. Заплахи и предизвикателства в социалните мрежи: Европейски поглед и перспективата на НАТО в контекста на новата Стратегическа концепция In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Minchev, Zlatogor. Информационни процеси и заплахи в социалните мрежи In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Minchev, Zlatogor. Нови заплахи в киберпространството In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Minchev, Zlatogor. Нови предизвикателства пред кибернетичната сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Minchev, Zlatogor. Пет години изследвания и развитие на информационни системи в интерес на сигурността In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
Minchev, Zlatogor. Система за управление в извънредни ситуации на Република България In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2010.
2009
Minchev, Zlatogor. Съвместен център за обучение, симулации и анализ, Техническо описание, ИПОИ-БАН, In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.