Biblio

Export 1 results:
Filters: Keyword is киберсигурност and Автор is Златогор Минчев  [Clear All Filters]
2015
Минчев, Златогор. Прогнозни заплахи и предизвикателства в киберпространството In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.