Biblio

Export 412 results:
Filters: Автор is Todor Tagarev  [Clear All Filters]
2011
Tagarev, Todor, and Valeri Ratchev. Гражданско-военно взаимодействие във всеобхватния подход на ЕС In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Tagarev, Todor, Ilian Alipiev, and Nataly Ivanova. Изисквания към информационното осигуряване и системи на Министерство на правосъдието In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Tagarev, Todor. Изисквания на архитектурния подход при интегриране на Електронна съобщителна мрежа и Националната мрежа на държавната администрация In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Tagarev, Todor. Интелигентната организация в отбранителния сектор In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Ratchev, Valeri, Todor Tagarev, and Uwe Nerlich. Към изследването на бъдещи роли на ЕС като глобален играч в сферата на сигурността In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Tagarev, Todor. НАТО и партньорствата на НАТО в укрепване на сигурността чрез резилианс In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Tagarev, Todor, and Venelin Georgiev. Национален капацитет за изследвания и технологии в интерес на отбраната: Методика за оценяване и уеб-платформа за събиране и представяне на информация In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Tagarev, Todor, Valeri Ratchev, and Petya Ivanova. Потенциални роли на ЕС във всеобхватния подход: Рамка за анализ In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Tagarev, Todor. Противодействие на корупцията в отбраната: основни предизвикателства пред България и Югоизточна Европа и добри практики In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Tagarev, Todor. Противодействие на корупцията в отбранителния сектор: Основни рискове и предизвикателства In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Tagarev, Todor, and Georgi Tsvetkov. Сравнителен анализ на данни за отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Tagarev, Todor. Терминология на планирането с използване на сценарии в отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Tagarev, Todor. Управление на промяната в сложни организации при висока степен на неопределеност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Tagarev, Todor. Фази и предизвикателства на реформата на сектора за сигурност: Анализ на българския опит In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
2010
Tagarev, Todor. Building Integrity and Reducing Corruption in Defence: A Compendium of Best Practices, Edited by Todor Tagarev, Philipp Fluri, Adrian Kendry, Mark Pyman, Simon Lunn and Ashley Thornton. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2010.
Tagarev, Todor. Building Integrity and Reducing Corruption in Defence: A Compendium of Best Practices, Edited by Todor Tagarev, Philipp Fluri, Adrian Kendry, Mark Pyman, Simon Lunn and Ashley Thornton. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2010.
Kukhianidze, Alxandre, Tamuna Karosanidze, Nina Khatiskatsi, and Alexander Scrivener. "Combating Defence-related Corruption in Countries with Unresolved Territorial Disputesor or Frozen Conflicts." In Building Integrity and Reducing Corruption in Defence: A Compendium of Best Practices, 163-167. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2010.
Concept for Strategic Defence Managenment In IT4Sec Reports. Vol. 46. Sofia: Institute of Information and Communication Technologies, 2010.
"The Corruption Curse." In Building Integrity and Reducing Corruption in Defence: A Compendium of Best Practices, 2-13. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2010.
"The Corruption Curse." In Building Integrity and Reducing Corruption in Defence: A Compendium of Best Practices, 2-13. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2010.
Costing in Capability-Based Planning In IT4Sec Reports. Sofia: Institute of Information and Communication Technologies, 2010.
Slatinski, Nickolay. "Cultural Awareness in Implementing Integrity Building Programmes." In Building Integrity and Reducing Corruption in Defence: A Compendium of Best Practices, 331-342. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2010.
Tagarev, Todor. "Defence Budgeting and Financial Management." In Building Integrity and Reducing Corruption in Defence: A Compendium of Best Practices, 63-79. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2010.
Tagarev, Todor. "Defence Budgeting and Financial Management." In Building Integrity and Reducing Corruption in Defence: A Compendium of Best Practices, 63-79. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2010.
Eldridge, Alice, Dominique Lamoureux, and Todor Tagarev. "The Defence Industry as an Ally in Reducing Corruption." In Building Integrity and Reducing Corruption in Defence: A Compendium of Best Practices, 266-276. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2010.

Страници