Biblio

Export 68 results:
Filters: Author is Venelin Georgiev  [Clear All Filters]
2011
Tagarev, Todor, and Venelin Georgiev. National R&T capacity in the interest of defence: Methodology for assessment and web platform for gathering and presenting information In IT4Sec Reports. Sofia: Institute of Information and Communication Technologies, 2011.
Georgiev, Venelin. NATO’s Role in Implementing the Smart Defence Concept In IT4Sec Reports. Sofia: Institute of Information and Communication Technologies, 2011.
Georgiev, Venelin. Smart defence and management: A managerial view to the 2010 report on the status of Bulgaria’s defence and armed forces In CSDM Views. Sofia: Centre for Security and Defence Management, 2011.
Актуални въпроси за придобиването на многоцелеви изтребители за българските ВВС In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2011.
Икономически аспекти на проекта за придобиване на нов многоцелеви самолет за нуждите на ВВС на Република България In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2011.
Интелигентна отбрана и мениджмънт: Опит за мениджърски прочит на доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България за 2010 In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2011.
Национален капацитет за изследвания и технологии в интерес на отбраната: Методика за оценяване и уеб-платформа за събиране и представяне на информация In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
Ролята на НАТО при прилагане на концепцията за интелигентна отбрана In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.
2009
Georgiev, Venelin. "Managing Risk in Force Development Programs." Information & Security: An International Journal 23, no. 2 (2009): 234-242.
Georgiev, Venelin. Program-based Defence Resource Management and Defence Acquisition In IT4Sec Reports. Sofia: Institute of Information and Communication Technologies, 2009.

Pages