Biblio

Export 8044 results:
2020
Georgiev, Venelin. Демография, Способности и Сигурност In IT4Sec Reports., 2020.
Georgiev, Venelin. Как бяха Използвани Мотиваторите на Човешкото Поведение в Условията на Извънредно Положение и Пандемия от Коронавирус In CSDM Views., 2020.
Минчев, Златогор, and Иван Гайдарски. Кибер рискове, заплахи и мерки за защита, свързани с COVID-19 In CSDM Views., 2020.
Бошнакова, Габриела. Модифициране на кибер заплахите по време на пандемия от COVID-19. Кибер пандемия In IT4Sec Reports. Vol. 136., 2020.
Georgiev, Venelin. Оценка на Полезността на Формите за Дистанционно Обучение по Време на Пандемия от Коронавирус In IT4Sec Reports., 2020.
Атанасов, Станислав. Предизвикателства и Рискове пред Кибер Сигурността в Условията на Пандемия от Covid-19 In CSDM Views., 2020.
, and Валери Рачев. Таксономия на функции за кризисно управление 2020 In IT4Sec Reports., 2020.
2018
Tagarev, Todor. Поуки от процедурата за придобиване на нов тип боен самолет, 1999-2017 In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2018.
2015
Cvetkov, Georgi, Filip Spasov, Veselin Petkov, and Todor Tagarev. Албания: Способности, Организация, Политики и Законодателство за Управление на Кризи и Отговор при Бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
Tagarev, Todor, Petya Ivanova, and Nataly Ivanova. България: Способности, организация, политики и законодателство за управление на кризи и реагиране при бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
Цветков, Георги. Военно-Промишлен Комплекс: Как се печели от Национална Сигурност In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.
Ratchev, Valeri. Годишният доклад за състоянието на отбраната 2014: много данни с малък политически ефект In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.
Georgiev, Venelin. Двустепенен Модел за Описание на Рисковия Профил при Формиране на Политика и Изграждане на Способности за Сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България 2014, приет с Решение на Министерския съвет № 209., 2015.
Spasov, Filip. Естония: Способности, организация, политики и законодателство за управление на кризи и отговор при бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
Tagarev, Todor. За отбранителна политика на Република България 2015-2020 In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.
. Защита на критичната инфраструктура: Предизвикателства на междуведомственото взаимодействие., 2015.
Алипиев, Илиан. Измененията в Средата за Сигурност и Прилаганите Нови Форми, Методи и Средства за Противоборство. Хибридна Война In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
Tagarev, Todor. Ключови предпоставки за интегритет в отбраната: Роля на парламента In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.
Spasov, Filip, and Vesselin Petkov. Латвия: Способности, организация, политики и законодателство за управление на кризи и отговор при бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.

Страници