Съвременни насоки и тенденции на развитие на киберрисковете и киберзаплахите

Publication Type:

Report

Source:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Number 96, София (2012)

Keywords:

IT4Sec reports
Share/Save
Last updated: Thursday, 13 November 2014