Biblio

Export 13 results:
Filters: Author is Златогор Минчев  [Clear All Filters]
2019
Моделиране, анализ, експериментална валидация и верификация на системи за информационна сигурност в корпоративна среда In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2019.
Топ 10 заплахи за киберпространство през 2019 In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН, 2019.
2015
Прогнозни заплахи и предизвикателства в киберпространството In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.
2008
Минчев, Златогор. "Компютърно подпомагано разработване на сценарии за отбранително планиране и управление при кризи." In Втора национална конференция под патронажа на министър-председателя на Р. България „Младежта на България, европейската ни идентичност и и. София: Сборник на Младежко иновационно и информационно общество АБ,Експопринт ООД, 2008.
2007
"Методика за разработване на сценарии за отбранително планиране." In Методология и сценарии за отбранително планиране. София: Министерство на отбраната, Дирекция "Отбранително планиране", Военно издателство, 2007.
2005
Минчев, Златогор, Николай Павлов, Ирена Николова, Николай Томов, and Александър Цанков. Програмна структура на система за КПУ по управление в извънредни ситуации In Първа национална научно-практическа конференция по управление в издънредни ситуации и защита на населението. София: ИМИ - БАН, секция ИО, 2005.