Education

Education

Security ad defence education, professional military education, distance learning, mobile learning

Образование за сигурността и отбраната, военно-образователни системи, дистанционно обучени, мобилно обучение