Human Security

Human Security

Human Security, Responsibility to Protect, R2P, human rights Сигурност на човека, отговорност за защита (R2P), човешки права