R&D

R&D

Defence R&D, security research, R&D management Научни изследвания и технологично развитие за сигурността и отбраната, изследвания и технологии с потенциално двойно назначение