Dezinformácie ako hybridná hrozba šírená prostredníctvom sociálnych sietí

Publication Type:

Report

Source:

Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (2022)
Share/Save
Last updated: Wednesday, 30 November 2022