Technologies & Industry

Technologies & Industry

Technological and industrial policies, security and defence technological and industrial base, security research, defence R&D, supply chains, supply chain security, codes of conduct, cooperative initiatives, European Defence Technological and Industrial base, EDTIB Технологична и индустриална политика, технологична и индустриална база на сигурността и отбраната, научни изследвания, вериги от доставчици, инициативи, организации и проекти за коопериране, Европейска отбранителна технологична и индустриална база (EDTIB)