Acquisition Management

Acquisition Management

Defence acquisition. Acquisition policy, strategy, acquisition management Управление на аквизицията Политики за аквизиция, мениджмънт на отбранителната аквизиция