Планиране на способности за киберсигурност на базата на сценарии

Publication Type:

Book

Source:

Авангард, София (2013)
Share/Save
Last updated: Wednesday, 18 June 2014