Програмна структура на система за КПУ по управление в извънредни ситуации

Publication Type:

Conference Proceedings

Source:

Първа национална научно-практическа конференция по управление в издънредни ситуации и защита на населението, ИМИ - БАН, секция ИО, София (2005)
Share/Save
Last updated: Friday, 08 March 2019