Развитие на методите за прогнозиране на времеви редове

Publication Type:

Book Chapter

Source:

Сборник научни трудове "Автоматика и информатика’96" (1996)
Share/Save
Last updated: Thursday, 22 August 2013