Сигурност в дигиталното общество. Технологични перспективи и предизвикателства.

Publication Type:

Conference Proceedings

Source:

Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ: състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда", „Планета-3“, София, p.438-444 (2013)
Share/Save
Last updated: Thursday, 06 November 2014