Списък на научните публикации на учени от секцията през 2015 г.

Publication Type:

Report

Source:

(2016)

Abstract:

Списък на публикации на учените от секция „Информационни технологии в сигурността“, Институт по информационни и комуникационни технологии, излезли от печат през 2015 г., приложен към официалния отчет на института за календарната 2015 г.

Share/Save
Last updated: Tuesday, 29 March 2016