Základné princípy situačného riadenia a formalizácie rozhodovacách procesov pri riadení zložitých hierarchických systémov

Publication Type:

Book

Authors:

L. Madarász

Source:

EF VŠT Košice, Košice (1982)
Share/Save
Last updated: Monday, 17 February 2014