Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Eemeli Mässeli  [Clear All Filters]
2022
Mässeli, Eemeli. Enäjän Informaatiopsykologinen Sodankäynti – Suomen Torjunta- ja Varautumistoimenpiteiden Määrittely In Informaatioteknologian Tiedekunta. Vol. Pro Gradu-tutkielma . Jyväskylän Yliopisto, 2022.