Biblio

Export 8042 results:
2020
Georgiev, Venelin. Демография, Способности и Сигурност In IT4Sec Reports., 2020.
Georgiev, Venelin. За конфликтите, интересите, целите, силата и сигурността In CSDM Views., 2020.
Georgiev, Venelin. Как бяха Използвани Мотиваторите на Човешкото Поведение в Условията на Извънредно Положение и Пандемия от Коронавирус In CSDM Views., 2020.
Минчев, Златогор, and Иван Гайдарски. Кибер рискове, заплахи и мерки за защита, свързани с COVID-19 In CSDM Views., 2020.
Бошнакова, Габриела. Модифициране на кибер заплахите по време на пандемия от COVID-19. Кибер пандемия In IT4Sec Reports. Vol. 136., 2020.
Цветков, Георги. Отбранителна политика на Република България: Критичен анализ In Мениджмънт на сигурността и отбраната. Vol. 7. София: Прокон, 2020.
Georgiev, Venelin. Оценка на Полезността на Формите за Дистанционно Обучение по Време на Пандемия от Коронавирус In IT4Sec Reports., 2020.
Атанасов, Станислав. Предизвикателства и Рискове пред Кибер Сигурността в Условията на Пандемия от Covid-19 In CSDM Views., 2020.
Georgiev, Venelin. Разнообразието на Университетските Програми по Киберсигурност – Полезно и Обосновано ли e? In CSDM Views., 2020.
, and Валери Рачев. Таксономия на функции за кризисно управление 2020 In IT4Sec Reports., 2020.
Цветков, Георги. Управление на развитието на отбранителни способности In Мениджмънт на сигурността и отбраната. Vol. 8. София: Прокон, 2020.
2018
Tagarev, Todor. Поуки от процедурата за придобиване на нов тип боен самолет, 1999-2017 In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2018.
2015
Cvetkov, Georgi, Filip Spasov, Veselin Petkov, and Todor Tagarev. Албания: Способности, Организация, Политики и Законодателство за Управление на Кризи и Отговор при Бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
Tagarev, Todor, Petya Ivanova, and Nataly Ivanova. България: Способности, организация, политики и законодателство за управление на кризи и реагиране при бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
Цветков, Георги. Военно-Промишлен Комплекс: Как се печели от Национална Сигурност In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.
Ratchev, Valeri. Годишният доклад за състоянието на отбраната 2014: много данни с малък политически ефект In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.
Georgiev, Venelin. Двустепенен Модел за Описание на Рисковия Профил при Формиране на Политика и Изграждане на Способности за Сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.
Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България 2014, приет с Решение на Министерския съвет № 209., 2015.
Spasov, Filip. Естония: Способности, организация, политики и законодателство за управление на кризи и отговор при бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.

Страници