Biblio

Export 8062 results:
2022
Georgiev, Venelin. „Балансът“ Като Панацея за Постигане на (Кибер)Сигурност In IT4Sec Reports., 2022.
Shalamanov, Velizar, Ивайло Благоев, Гергана Василева, and Силвия Матерн. Инфраструктура за е-Обучение по ИКТ (цифрови) компетентности в ИИКТ - БАН In IT4Sec Reports., 2022.
Кузманов, Атанас, and Venelin Georgiev. Каталог от роли на човешкия фактор в киберпространството In IT4Sec Reports., 2022.
Georgiev, Venelin. Модел за Оценяване на Зрелостта на Способностите за Киберсигурност на Базата на Балансирана Карта от Показатели за Ефективност In IT4Sec Reports., 2022.
, Иван Благоев, and Илиян Илиев. Ниво на зрялост на кибер сигурността на инфраструктурата в домейна iict.bas.bg.., 2022.
Shalamanov, Velizar, Иван Благоев, and Илиян Илиев. Ниво на зрялост на кибер сигурността на инфраструктурата в домейна iict.bas.bg In IT4Sec Reports., 2022.
Georgiev, Venelin. Продуктивен и Контра Продуктивен Баланс в Сигурността In CSDM Views., 2022.
2021
Georgiev, Venelin. Въпроси и рискове, свързани с ресурсното осигуряване на Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032 In CSDM Views., 2021.
Попова, Албена. Инструменти за Мениджмънт на Системата за Управление на Сигурността на Летище In IT4Sec Reports., 2021.
Georgiev, Venelin. Концептуален Модел за Устойчивост в Сигурността In IT4Sec Reports., 2021.
Попова, Албена. Модел на Система за Управление на Сигурността на Летище In IT4Sec Reports., 2021.
Матюсън, Андро. Модернизиране на Българските Въоръжени Сили: Не Тези Дронове In CSDM Views., 2021.
Georgiev, Venelin. Програма за киберсигурност на организацията In IT4Sec Reports., 2021.
Georgiev, Venelin. Сравнителен Анализ на Модели за Оценяване на Зрелостта на Способностите за Киберсигурност In IT4Sec Reports., 2021.

Страници