Biblio

Export 411 results:
Filters: Author is Todor Tagarev  [Clear All Filters]
2009
van Eekelen, Willem Frederik. "Transparency in Defence Management." In Defence Management: An Introduction, 185-201. Security and Defence Management Series. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2009.
Dimov, Aleksandar, Gueorgui Stankov, and Todor Tagarev. "Using Architectural Models to Identify Opportunities for Improvement of Acquisition Management." Information & Security: An International Journal 23, no. 2 (2009): 188-203.
Въведение в ефективния ресурсен мениджмънт в сектора за сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
Демократичност в отбранителния мениджмънт и ролята на парламента In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
Добро управление и принципи за ефективен мениджмънт In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
Компетенции на отбранителните доставчици от новите 12 страни членки на ЕС In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
Мениджмънт на жизнения цикъл: Основни въпроси и предизвикателства за страните в преход In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
Методология за оценяване на уязвимости и планиране на мерки за защита на критична инфраструктура In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
Модалности на функционирането на отбранителните доставчици от новите 12 страни членки на ЕС In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
Национална система за управление при кризи In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
Принципи на кризисния мениджмънт In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
Програмен мениджмънт за ефективен контрол на сектора за сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
Програмите и програмирането като инструменти за ефективен ресурсен мениджмънт In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
Развитие на способности за образование и изследвания в областта на мениджмънта на отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
Стратегически преглед на отбраната: цели, необходимост, методология, организация In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
Стратегическият преглед на отбраната в контекста на Евроатлантическата интеграция: Поуки от българския опит In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
Управление на отбранителните ресурси на програмна основа In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
Управление при кризи в многонационален контекст In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.
Усъвършенстване на ресурсния мениджмънт в сектора за сигурност и отбрана In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2009.

Pages