Biblio

Export 3 results:
Filters: Author is Nataly Ivanova  [Clear All Filters]
2011
Изисквания към информационното осигуряване и системи на Министерство на правосъдието In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.