Технологии и индустрия

Технологии и индустрия

Технологична и индустриална политика, технологична и индустриална база на сигурността и отбраната, научни изследвания, вериги от доставчици, инициативи, организации и проекти за коопериране, Европейска отбранителна технологична и индустриална база (EDTIB)