Междуведомствено сътрудничество за интегриране на способности за отговор при инциденти и бедствия

Publication Type:

Conference Proceedings

Source:

Втора национална научно-практическа конференция по управление в извънредни ситуации и защита на населението, Център за изследвания по национална сигурност и отбрана, София, p.88-102 (2007)
Share/Save
Last updated: Monday, 19 August 2013