Междуведомствено сътрудничество за интегриране на способности за отговор при инциденти и бедствия

Тип публикация:

Conference Proceedings

Автори:

Иван Вълков

Източник:

Втора национална научно-практическа конференция по управление в извънредни ситуации и защита на населението, Център за изследвания по национална сигурност и отбрана, София, p.88-102 (2007)
Share/Save
Последно обновяване: понеделник, 19 August 2013