Biblio

Export 4 results:
Filters: Author is Иван Вълков  [Clear All Filters]
2007
Вълков, Иван. Междуведомствено сътрудничество за интегриране на способности за отговор при инциденти и бедствия In Втора национална научно-практическа конференция по управление в извънредни ситуации и защита на населението. София: Център за изследвания по национална сигурност и отбрана, 2007.