Biblio

Export 16 results:
Filters: Author is Iztok Prezelj  [Clear All Filters]
2007
Prezelj, Iztok. "Matematično-statistični integralni model za ocenjevanje ogroženosti nacionalne varnosti in računalniški program INTEGRO." In Model celovitega ocenjevanja ogrožanja nacionalne varnosti Republike Slovenije, 209-28. Ljubljana: Ministrstvo za obrambo, 2007.
2005
Prezelj, Iztok, and Marija Gaber. Smuggling as a Threat to National and International Security: Slovenia and the Balkan Route In Athena Papers. Vol. 5. Garmisch-Partenkirchen: Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes, 2005.