Manpower structure

Manpower structure

Manpower structure, active and reserve forces, rank structure, conscript versus contract-based sevice Структура на личния състав: активни/резервни сили, структура по звания, наборна служба и служба по договор