Структура на личния състав

Структура на личния състав

Структура на личния състав: активни/резервни сили, структура по звания, наборна служба и служба по договор