Social adaptation

Social adaptation

Social adaptation, vetera affairs, DDR

Социална адаптация на уволняващ се военен персонал, организации и работа с ветерани, разоръжаване, демобилизация и реинтеграция