Социална адаптация

Социална адаптация

Социална адаптация на уволняващ се военен персонал, организации и работа с ветерани, разоръжаване, демобилизация и реинтеграция