Emerging Security Challenges

Emerging Security Challenges

Emerging Security Challenges, energy security, food security, water security, resource security, climate change Нови предизвикателства за сигурността, енергийна сигурност, достъп до вода, храна и други ресурси, влияние на измененията в климата