Нови предизвикателства за сигурността

Нови предизвикателства за сигурността

Нови предизвикателства за сигурността, енергийна сигурност, достъп до вода, храна и други ресурси, влияние на измененията в климата