Естония: Способности, организация, политики и законодателство за управление на кризи и отговор при бедствия

Тип публикация:

Report

Автори:

Filip Spasov

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 124, София (2015)

ключови думи:

гражданска сигурност, Естония, Министерство на вътрешните работи, нишови способности, отговор при бедствия, подготовка, централизация

Анотация:

Предмет на този доклад е естонската система за управление при кризи, изградена около Министерството на вътрешните работи, което отговаря за формирането на политиките в областта на гражданската сигурност и изпълнението им. Авторът изследва различните нива на системата – регионално, областно и общинско. Докладът отделя специално внимание на Естонския борд за търсене и спасяване, който е на директно подчинение на Министерството на вътрешните работи и представлява Естония в различни международни формати на ООН, ЕС, НАТО и други организации, както и на Центъра за реакция при кризи. Филип Спасов предлага обстойно изследване на законодателната база и политиките в областта, както и на причините за изграждането на централизирана система за управление при кризи. В заключение, авторът разглежда потенциални области за специализация на Естония в международен план.
Share/Save
Последно обновяване: вторник, 30 June 2015