IT4Sec Ресурси


Учените и сътрудниците от секция "Информационни технологии в сигурността" редовно публикуват свои материали в сериите IT4Sec Reports и Позиции (CSDM Views), серията "Security and Defence Management" на Женевския център за демократичен контрол на въоръжените сили (DCAF),  списание Information & Security, и други специализирани издания. Основната част от тези публикации са с отворен достъп, и са свободно достъпни на нашите сайтове или сайтовете на нашите партньори.

Share/Save
Последно обновяване: четвъртък, 18 Септември 2014