Проекти

Секция "Информационни технологии в сигурността" участва в международния проект FOCUS, финансиран по Седма рамкова програма на ЕС, свързан с темата "Сигурност", а също така и в множество други национални и международни проекти.
Богатият опит на секцията е свързан с нейното участие в миналото в значителен брой национални и международни проекти.

 

Share/Save
Последно обновяване: сряда, 17 Септември 2014