Позиции на ЦМСО

Кратка анотация за раздела...

Document Number
47 Aлипиев, Илиан. Терористичен Акт ли е Масовият Разстрел в Москва In CSDM Views., 2024.
46 Georgiev, Venelin. „Пагонизиране“ на Образа на Българския Политик: Предимства и Недостатъци In CSDM Views., 2023.
45 Georgiev, Venelin. Права, Цел, Сигурност In CSDM Views., 2023.
44 Georgiev, Venelin. Продуктивен и Контра Продуктивен Баланс в Сигурността In CSDM Views., 2022.
43 Матюсън, Андро. Модернизиране на Българските Въоръжени Сили: Не Тези Дронове In CSDM Views., 2021.
42 Georgiev, Venelin. Въпроси и рискове, свързани с ресурсното осигуряване на Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032 In CSDM Views., 2021.
41 Georgiev, Venelin. Разнообразието на Университетските Програми по Киберсигурност – Полезно и Обосновано ли e? In CSDM Views., 2020.
40 Georgiev, Venelin. За конфликтите, интересите, целите, силата и сигурността In CSDM Views., 2020.
39 Georgiev, Venelin. Как бяха Използвани Мотиваторите на Човешкото Поведение в Условията на Извънредно Положение и Пандемия от Коронавирус In CSDM Views., 2020.
38 Атанасов, Станислав. Предизвикателства и Рискове пред Кибер Сигурността в Условията на Пандемия от Covid-19 In CSDM Views., 2020.
37 Минчев, Златогор, and Иван Гайдарски. Кибер рискове, заплахи и мерки за защита, свързани с COVID-19 In CSDM Views., 2020.
36 Tagarev, Todor. Ключови въпроси в прилагането на Глобалната стратегия на ЕС и развитието на Европейската отбрана In CSDM Views., 2016.
35 Tagarev, Todor. Отбранително-индустриално сътрудничество с чуждестранни компании: Добри етични практики In CSDM Views., 2017.
34 Цветков, Георги. Русия – накъде след обявеното изтегляне от Сирия? In CSDM Views., 2016.
33 Цветков, Георги. Военно-Промишлен Комплекс: Как се печели от Национална Сигурност In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.
32 Tagarev, Todor. За отбранителна политика на Република България 2015-2020 In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.
31 Минчев, Златогор. Прогнозни заплахи и предизвикателства в киберпространството In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.
30 Tagarev, Todor, and Valeri Ratchev. Сценарий и амбиции за управление на трансгранична военнополитическа криза: Изводи за отбранителната политика на България In CSDM Views., 2015.
29 Tagarev, Todor. Ключови предпоставки за интегритет в отбраната: Роля на парламента In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.
28 Ratchev, Valeri. Годишният доклад за състоянието на отбраната 2014: много данни с малък политически ефект In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2015.
27 Shalamanov, Velizar. Информационни технологии за добро управление в отбраната, сигурността, публичния сектор: Опит и перспективи In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2014.
26 Tagarev, Todor. Инициативи на НАТО в подкрепа на реформа в Мениджмънта на отбраната и за утвърждаване на интегритета In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2014.
25 Ratchev, Valeri, and Todor Tagarev. За да не се повтаря никога ‘Кербала 2003’ In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2014.
24 Ratchev, Valeri. Партньорството за мир на НАТО: двадесет години по-късно In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2014.
23 Tagarev, Todor, Assya Davidova, Anton Lazarov, and Rossen Ivanov. Отчет на дейността на Министерството на отбраната за периода на управление на Служебното правителство, 13 март – 28 май 2013 г. In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2013.
22 Tagarev, Todor, Assya Davidova, and Anton Lazarov. Насоки за развитие на отбранителната политика на Република България In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2013.
21 Tagarev, Todor. Бъдещите предизвикателства пред отбранителната политика In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2013.
20 Tagarev, Todor. Управленски приоритети на министъра на отбраната на Република България в Служебното правителство 2013 In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2013.
19 Ratchev, Valeri, and Todor Tagarev. Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС: време е за промяна In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2013.
18 Bogdanov, Boris, Georgi Gocev, and Neno Hristov. Възможности за усъвършенстване на проекта на закон за управление на системата за защита на националната сигурност In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2013.
17 Tagarev, Todor. Реформиране на сектора за отбрана и сигурност и парламентарен контрол In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2013.
16 Rachev, Valeri. Ще има ли натовски център в България? In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2013.
15 Tagarev, Todor. Относно модалностите на сътрудничеството на Украйна с Евроатлантическите партньори за посрещането на бъдещи заплахи и предизвикателства за сигурността In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2013.
14 Tagarev, Todor. Доброто управление в сектора за сигурност като необходимо условие за интегриране в Евроатлантическата отбранителна система In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2012.
13 Tagarev, Todor. Европа и Балканите в стратегическата трансформация на Европейския съюз: Значение за Украйна In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2012.
12 Alipiev, Ilian. Възможности за усъвършенстване на проектозаконите за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, за разузнаването, военното разузнаване и националната служба за охрана In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2012.
11 Alipiev, Ilian. Контролната функция в проектозаконите за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, за разузнаването, военното разузнаване и националната служба за охрана In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2012.
10 Tagarev, Todor. Относно проекта на закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2012.
9 Alipiev, Ilian. Предизвикателства към сигурността и към функциите на разузнавателната общност In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2012.
8 Alipiev, Ilian. Необходимост от изграждането на нов архитектурен модел за управление на разузнавателната ни общност In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2012.
7 Alipiev, Ilian. Организирана престъпност –определение, характерни черти, сили и средства, признаци, форми, начини за прикриване на дейността й от държавни органи In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2012.
6 Tsvetkov, Georgi. Прогнози за трансформацията на отбраната в рамките на ресурсите на Бялата книга от 2010 г. In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2011.
5 Alipiev, Iliyan. Ролята на специалните операции за свалянето на режима на Кадафи In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2011.
4 Georgiev, Venelin. Икономически аспекти на проекта за придобиване на нов многоцелеви самолет за нуждите на ВВС на Република България In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2011.
3 Alipiev, Iliyan. Позициониране на разузнавателната общност в националния сектор за сигурност In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2011.
2 Georgiev, Venelin. Интелигентна отбрана и мениджмънт: Опит за мениджърски прочит на доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България за 2010 In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2011.
1 Georgiev, Venelin. Актуални въпроси за придобиването на многоцелеви изтребители за българските ВВС In CSDM Views. София: Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, 2011.