СЦОСА

 Съвместният център за обучение, симулации и анализи (СЦОСА) е част от секция „Информационни технологии в сигурността” на Института по информационни и комуникационни технологии към БАН и се занимава с изследване на приложенията на операционния анализ (ОА), компютърно подпомаганите учения (КПУ) и информационните технологии в новите предизвикателства пред сигурността през 21-ви век.

Share/Save
Последно обновяване: сряда, 13 May 2015