Области на курсове

Членове на разширения колектив на секция "Информационни технологии в сигурността" водят университетски курсове в следните тематични области: