Партньори

Секция "Информационни технологии в сигурността" работи в условия на коопериране и сътрудничество с други изследователски организации, неправителствени организации и крайни потребители на резултатите от научни изследвания.

Share/Save
Последно обновяване: вторник, 16 Септември 2014