Концептуален Модел за Устойчивост в Сигурността

Тип публикация:

Report

Автори:

Venelin Georgiev

Източник:

IT4Sec Reports, Число 141 (2021)

ключови думи:

активи, риск, сигурност, технологии, устойчивост

Анотация:

<p>Възприемането на тезата за отсъствие на пълна сигурност, която се доказва от многобройните примери за инциденти със сигурността, насочва вниманието на изследователите и практиците към възможностите за изграждане на устойчиви системи в сигурността. Характерно за подобен тип системи е възможността за запазване на оперативната функционалност на ключови процеси и на поддържащите ги активи в условия на смутена среда. В доклада се представят резултатите от изследване, насочено към създаване на концептуален модел на система за устойчивост в сигурността, който е теоретично аргументиран и с висока степен на практическа приложимост.</p>

Share/Save
Последно обновяване: понеделник, 04 Октомври 2021