Насоки и изследователски стратегии в поддръжка на кризисното управление при природни бедствия

Тип публикация:

Report

Автори:

Todor Tagarev

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 68, София (2010)
Share/Save
Последно обновяване: четвъртък, 13 Ноември 2014