Отбранително-индустриално сътрудничество с чуждестранни компании: Добри етични практики

Тип публикация:

Report

Автори:

Todor Tagarev

Източник:

CSDM Views, Число 35 (2017)

ключови думи:

доставки за отбраната, етичен кодекс, отбранителна индустрия, политика за интегритет, Украйна

Анотация:

Резюме: В доклада си на конференцията „Добро управление на сектора за сигурност: производство, търговия и придобиване на отбранителни продукти“ в Киев, Украйна, авторът запознава заинтересованите украински представители съществуващи политики, стандарти и добри практики за корпоративна етика на фирми от отбранителната индустрия. Докладът представя основни съображения в установяването на трансгранично отбранително-индустриално сътрудничество и принципите на бизнес етиката, дава примери от последния „Фирмен индекс“ на „Прозрачност без граници“. В заключението се подчертава, че етичното поведение е основно предварително условие за стабилно отбранително-индустриално сътрудничество.

Share/Save
Последно обновяване: вторник, 07 March 2017