Ролята на НАТО при прилагане на концепцията за интелигентна отбрана

Тип публикация:

Report

Автори:

Venelin Georgiev

Източник:

IT4Sec Reports, Институт по информационни и комуникационни технологии, Число 93, София (2011)

Анотация:

Ролята на НАТО при прилагане на концепцията за интелигентна отбрана” представлява доклад, изнесе на международна конференция на тема „Smart Defence – the New Vision of Cooperation, Coordination and Coherence in SEE”, проведена на 8 и 9 декември 2011 г. Организатор на конференцията е Института за европейски инициативи с подкрепата на NATO’s Public Diplomacy Division, Асоциация „Джордж Маршал”- България и Университета за национално и световно стопанство. В доклада се представя анализ на средата, направен чрез нейните основни характеристики, послания и средства (инструменти), разкриват се предизвикателствата, рисковете и възможните решения, свързани с прилагане на концепцията за интелигентна отбрана. В края на доклада се правят предложения за практически действия, улесняващи прилагането на концепцията за интелигентна отбрана в национален и регионален мащаб.

Share/Save
Последно обновяване: четвъртък, 13 Ноември 2014