Сценарий 10а. Овладяване на кризи, възникнали вследствие групово нарушаване на законово установения обществен ред (масови безредици)

Тип публикация:

Book Chapter

Източник:

Методология и сценарии за отбранително планиране, Министерство на отбраната, Дирекция "Отбранително планиране", Военно издателство, София (2007)
Share/Save
Последно обновяване: понеделник, 01 June 2015