Сценарий 10в. Предотвратяване на нелегален трафик на оръжие; наркотици, забранени химически вещества и техни прекурсори; източници на йонизиращи лъчения и стоки с възможна двойна употреба

Тип публикация:

Book Chapter

Източник:

Методология и сценарии за отбранително планиране, Министерство на отбраната, Дирекция "Отбранително планиране", Военно издателство, София (2007)
Share/Save
Последно обновяване: понеделник, 01 June 2015