Ще има ли натовски център в България?

Тип публикация:

Report

Автори:

Valeri Rachev

Източник:

CSDM Views, Център за мениджмънт на сигурността и отбраната, Число 16, София (2013)

Анотация:

На 2 октомври Министерството на отбраната обяви, че е предложило на
Министерския съвет да бъде закрит Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване
на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия. Анализирайки
изисквания и натрупания до момента опит в светлината на политиките на НАТО и България,
авторът характеризира това предложение като знак за безотговорност, некомпетентност и
национален нихилизм.

Full text (HTML): 

Ще има ли натовски център в България?

Валери Рачев

Ще има ли натовски център (или каквато и да е натовска структура) в България или ще продължаваме да бъдем с единия крак в Афганистан и “интелигентата отбрана”, а с другия в измисления свят на нашия безкраен преход?

На 2 октомври сайтът Otbrana.com, позовавайки се на официални документи на министерството на отбраната, съобщи, че МО съгласува проект на постановление на Министерския съвет, предвиждащ закриване на „Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия” като самостоятелно юридическо лице.[1]

Желанието да се разположи структура на НАТО или с натовски профил в България, няма съмнение, е важна част и от нашия политически преход, и от реалната (работещата) интеграция в НАТО. Това е въпрос както с принципен политически характер, така и с важно военно значение.

Центровете за усъвършенстване (Centres of Excellence) са един от инструментите за трансформация на НАТО[2] — трансформация от един чисто отбранителен военен съюз в нещо твърде различно, но адекватно на очакванията на хората през 21 век. Това са международни институции, които държавите членки създават с разбирането, че трансформацията не е само смяна на оръжия и командни органи, а също така информация, знание, идеи и споделен опит. Центровете за усъвършенстване не са бойни, а интелектуални формирования, и от разбирането на командирите и щабовете зависи в каква степен тяхната продукция ще се превърне в практика.

На второ място, центровете за усъвършенстване са многонационални структури, т.е. не са подчинени нито на НАТО в буквалния смисъл на думата, нито на националното командване (независимо, че именно то осигурява основна част от бюджета). На сайта на българския център[3] е посочено, че е създаден от нашето министерство на отбраната, но в действителност той може да бъде акредитиран от НАТО само при участие и на други държави членки (страна по Функционалния меморандум, като координиращ орган за всички натовски центрове за усъвършенстване, е и Съюзното командване на НАТО по трансформацията[4]). Затова центровете се създават чрез подписване на междуправителствени актове и се управляват от съвместни органи. Продукцията им във вид на информация, анализи, разработки и различни форми за подготовка е достъпна за всички държави членки. Идеята е страхотна, защото трансформацията е преди всичко интелектуално предизвикателство, а не, както у нас традиционно се смята, въпрос само на пари.

Различни правителства и ръководства на отбраната извървяха дълъг път, за да се стигне до финалната права на първия натовски център в България. Идеята е от 2003 г., а през 2004 г. бяха публикувани организационните основи и принципите на изграждане на центрове за усъвършенстване със съответни критерии за акредитация. Вече 10 години е известно на какви изисквания трябва да отговаря всеки център, за да се превърне в част от натовската система. От тогава у нас се работи по идеята дали да имаме такъв център, каква да бъде неговата тематика и с кои партньори бихме могли да го изградим.

Проектът на „Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление на кризи и реакции при бедствия” беше представен през 2012 г. на срещата на върха на НАТО в Чикаго в рамките на инициативата “Интелигентна отбрана”. Центърът беше създаден от българска страна с Постановление на Министерския съвет № 29 от 16.11.2012 г., а меморандумите с Гърция и Полша бяха подписани на 23.08.2013 г. Центърът има щат, бюджет и временни помещения. Проведе първите си дейности, включително международни конференции по въпроси на управлението на кризи. На последната от тях заместник-началникът на Щаба на отбраната говори убедително за необходимостта от центъра.

Няколко седмици по-късно обаче, точно преди центърът да влезе в окончателния етап на процедурата за акредитация от НАТО, се предлага решение, което на практика го праща в задънена улица. С промяна в Устройствения правилник центърът се включва в състава на Военна академия и българската част от щата значително се съкращава. Иска ми се да вярвам, че това решение е резултат на някакво недоразумение. Ако не е така, то е некомпетентно, необосновано и политически нерелевантно.

Трудно е да се повярва, че след толкова родилни мъки за преодоляване на нашите собствени бариери този проект ще бъде унищожен с типичен административен финт – преструктуриране (временно!?) с цел икономия на бюджет и щат.

Първо, за никаква икономия на може да става дума, след като от движение (преди дори да започне обявеният стратегически преглед) бяха обявени мащабни намерения, например за откриване на гарнизон с резервни функции, който ще струва няколкостотин милиона, и поредната процедура за продължаване на експлоатацията на МиГ-29 на публично обявена стойност 150 млн. лв.

В структурата на центъра безспорно има недомислици и редица пресилени изисквания. Предвиденият бюджет и щат на центъра могат да бъдат редуцирани и преструктурирани, но техният обем не може да бъде аргумент за спиране на проекта.

Второ, на всеки заинтересован в отбраната е известно, че за да се акредитират този тип структури, НАТО има специалното изискване – те не могат да са елемент от вътрешната командна система на страната домакин. Автентичният текст в натовския документ IMSM-0416-04 от 2004 г. (!) гласи следното: “Центровете за усъвършенстване не са пряко подчинени на командната структура на НАТО. Нито са подчинени на националната командна система”. Т.е. центърът трябва да е на пряко подчинение на министъра и с отделен бюджетен механизъм. НАТО е достатъчно опитна организация, за да знае как да се предпази от националните организационни интереси и безобразия. Подчиняването на центъра на Военна академия, както се предлага, “за да се използва нейния научен и административен ресурс”, е мъдро предложение, но то автоматично води до отказ на акредитиране на центъра по правилата на НАТО. То не може да бъде временно, защото се създава “Параграф 22” – „вие първо дайте сертификат, пък ние после ще изпълним критериите”. НАТО няма да влезе в този капан.

Трето, създаването на центъра е демонстрация, освен на всичко друго, на две принципно важни за нас и за НАТО неща. Центровете за усъвършенстване са идея, чрез която държавите споделят ноу-хау, реален опит и резултати от експерименти и изследвания в области, които са важни за всички. Така се постигат две цели – напредък в конкретни сфери на военните отговорности и развитие на чувството за колективност, което практически е най-важната ценност на самия Съюз. Нашият център стартира в сътрудничество с Гърция и Полша. Това са съюзници, които имат доста различна от нашата регионална среда на сигурност, включително в аспекта на управление на кризи и реагиране при бедствия. Синергия от различен опит, капацитет и култура на правене на гражданската защита – това е идеологията на този център за усъвършенстване.

Четвърто, има и принципен политически въпрос. Различни правителства на България категорично са подчертавали целта нашата страна да играе водеща роля по отношение на военното сътрудничество в региона и за подготовката на тези държави, които биха искали да станат членове на НАТО или да участват ефективно в програмата „Партньорство за мир”. Центърът за усъвършенстване е проект именно в този политически контекст. Той ще бъде нещо и материално и интелектуално, с което България ще може да прави реална политика в зоната на своите интереси на сигурност.

Не е ясно какви са мотивите за това решение – нездрава политическа амбиция да се спрат всички инициативи, започнати от предни правителства, ожесточено поведение на отделни овластени лица или просто некомпетентност. Можем да спекулираме и с по-тежки геополитически съображения за ролята на България в НАТО и на Балканите. Всъщност това няма значение. Важното е, че отново влизаме във формулата “две стъпки напред, една назад”. А това е твърде примитивно. Обидно. Обезкуражаващо. Това не е лидерство, това не е политическа визия, това не е военен професионализъм. Това решение, ако се приеме от Министерския съвет, ще бъде ясен знак за безотговорност, некомпетентност и национален нихилизм.

Приложение: Акредитирани центрове за усъвършенстване

Към настоящия момент 18 натовски центъра са акредитирани, а други три (включително разположеният в България) са в процес на акредитиране. Акредитирани са:

·         Command and Control Centre of Excellence (C2 COE), http://www.c2coe.org 
Framework Nation: The Netherlands; Location: Utrecht, The Netherlands
Participating Nations: BEL, DEU, EST, FRA, NOR, SVK, ESP, TUR, USA

·         Analysis and Simulation Centre for Air Operations (CASPOA), http://www.caspoa.org 
Framework Nation: France
Participating Nations: FRA, GBR, ITA, USA LL

·         NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCD COE), http://www.ccdcoe.org 
Framework Nation: Estonia, Location: Tallinn, Estonia
Participating Nations: EST, DEU, HUN, ITA, LVA, LTU, NLD, POL, SVK, ESP, USA LL

·         C-IED Centre of Excellence (C-IED COE), http://www.coec-ied.es 
Framework Nation: Spain; Location: Madrid, Spain
Participating Nations: FRA, DEU, HUN, NLD, PRT, ROU, ESP, USA LL

·         Civil-Military Cooperation Centre of Excellence (CCOE) 
http://www.cimic-coe.org 
Framework Nations: Germany and The Netherlands; Location: Enschede, The Netherlands
Participating Nations: DNK, DEU, HUN, NLD, LVA, POL, SVN

·         Combined Joint Operations from the Sea Centre of Excellence (CJOS COE) 
http://www.cjoscoe.org 
Framework Nation: United States; Location: Norfolk, United States
Participating Nations: CAN, FRA, DEU, GRC, ITA, NLD, NOR, PRT, ROU, ESP, TUR, GBR, USA

·         Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters (CSW COE) 
http://www.coecsw.org 
Framework Nation: Germany; Location: Kiel, Germay
Participating Nations: DEU, GRC, NLD, POL, TUR, FIN, USA

·         Centre of Excellence for Cold Weather Operations (CWO COE)
http://www.coe-cwo.org 
Framework Nation: Norway; Location: Bodø, Norway

·         Defence Against Terrorism Centre of Excellence (COE-DAT) 
http://www.coedat.nato.int 
Framework Nation: Turkey; Location: Ankara, Turkey
Participating Nations: BGR, DEU, HUN, NLD, ROU, TUR, GBR, USA

·         Energy Security Centre of Excellence (ENSEC COE) 
http://www.enseccoe.org 
Framework Nation: Lithuania; Location: Vilnius, Lithuania
Participating Nations: EST, FRA, LTU, ITA, LVA, TUR

·         Explosive Ordnance Disposal Centre of Excellence (EOD COE) 
http://www.eodcoe.org 
Framework Nation: Slovakia; Location: Trenčín, Slovakia
Participating Nations: CZE, FRA, HUN, POL, ROU, SVK

·         HUMINT Centre of Excellence (HCOE) 
http://www.natohcoe.org 
Framework Nation: Romania; Location: Oradea, Romania
Participating Nations: CZE, GRC, HUN, POL, ROU, SVK, SVN, TUR, USA

·         Joint Air Power Competence Centre (JAPCC) 
http://www.japcc.de 
Framework Nation: Germany; Location: Kalkar, Germany
Participating Nations: BEL, CAN, CZE, FRA, DEU, GRC, HUN, ITA, NLD, NOR, POL, PRT, ROU, ESP, TUR, GBR, USA

·         Joint Chemical Biological Radialogical Nuclear – Defence (JCBRN COE) 
http://www.jcbrncoe.cz 
Framework Nation: Czech Republic; Location: Vyškov, Czech Republic
Participating Nations: CZE, DEU, GRC, HUN, ITA, POL, ROU, SVK, SVN, GBR, USA

·         Military Engineering Centre of Excellence (MILENG COE) 
http://www.milengcoe.org 
Framework Nation: Germany; Location: Ingolstadt, Germany
Participating Nations: BEL, CAN, CZE, DNK, FRA, DEU, GRC, ITA, NLD, POL, NOR, ROU, ESP, TUR, GBR, USA

·         NATO Centre of Excellence for Military Medicine (MILMED COE) 
http://www.coemed.org 
Framework Nation: Hungary; Location: Budapest, Hungary
Participating Nations: CZE, FRA, DEU, HUN, ITA, NLD, ROU

·         Modelling and Simulation COE (M&S COE) 
https://transnet.act.nato.int/WISE/COE/Individual/MS/index_html 
Framework Nation: Italy; Location: Rome, Italy
Participating Nations: CZE, ITA

·         Naval Mine Warfare Centre of Excellence (NMW COE ) 
http://www.eguermin.org 
Framework Nation: Belgium and The Netherlands; Location:Oostende, Belgium
Participating Nations: BEL, DEU, ITA, NLD, USA

 

[1]               Спиридон Спиридонов, „Закриват центъра за кризи на НАТО”, 2 октомври 2013 г., http://www.otbrana.com/новини_4661

[2]               Списък на акредитирани натовски центрове за усъвършенстване е даден в приложението.

[3]               Вж. http://cmdrcoe.mod.bg/history/6.html

[4]               Вж. http://www.act.nato.int/centres-of-excellence

 

Share/Save
Последно обновяване: вторник, 31 March 2015