Biblio

Export 1 results:
Filters: Keyword is балансирана система от показатели за оценка на ефективността  [Clear All Filters]
2011
Nikolova, Irena. Среда за управление на компютърно подпомагани учения по гражданска сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2011.