Официално представяне на румънското издание на BI Compendium

24/02/2013

Romanian edition of the BI Compendium

Сборникът с добри практики Building Integrity and Reducing Corruption in Defence с д-р Тагарев като редактор и водещ автор и с участието на Леонид Поляков, Валери Рачев и Велизар Шаламанов, е публикуван на румънски език.

Официалното представяне на сборника се състоя с участието на д-р Тагарев в гр. Кишинев, 20-22 февруари 2013 г. и включваше серия от мероприятия с представители на правителствени структури и гражданското общество. Събитията бяха организирани от Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, European Institute for Political Studies и Information and Documentation Centre on NATO.

Последно обновяване: неделя, 30 Ноември 2014